disableMouse

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

วิธีการเรียกสกรู ขั้นพื้นฐาน บทที่ 1 - รูปร่างของสกรู

"สกรู"หรือที่หลายคนนิยมเีรียกกันว่า"น็อตตัวผู้"นั้น มีวิธีเรียกเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้าใจได้ตรงกันดังนี้


การเรียกตามประเภทตามรูปร่างของหัวสกรูหัว T แฉก
- หัว T (Truss Head)

สกรูหัว O ผ่า
- หัว O (Oval Head)


สกรูหัวกระดุม
- หัวกระดุม (Button Head)

สกรู12แฉก
- หัว 12 แฉก (Twelve Points)
การเรียกตามประเภทตามรอยบากหรือจมของหัว
สกรูหัวคอมบี้
- หัวคอมบี้ (Combination) (ขออภัยไม่มีรูปของจริง ^^;)

สกรูทอล์ค
- หัวทอล์ค (Torx)


การเรียกตามลักษณะส่วนปลายของสกรู

การเรียกตามความยาวของเกลียว
เพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกสกรูตัวหนึ่งเราต้องนำลักษณะทั้งหมดมาผสมกัน จึงจะได้สกรูที่รูปร่างชัดเจนไม่ผิดจากที่ต้องการ (การระบุความยาวเกลียวนั้น สามารถละไว้ในฐานที่เข้าใจได้หากสกรูตัวนั้นสั้นมากๆ (เป็นเกลียวตลอดเสมอ) หรือยาวมากๆ (เป็นเกลียวครึ่งเสมอ))


ตัวอย่าง
หลักการง่ายๆ ก็คือ อธิบายรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อความไม่ผิดพลาดในการหาของนะครับ

บทที่ 2 ขนาดของสกรู

2 ความคิดเห็น: